Snöröjning

Vi sköter snöröjning och vinterväghållningen, vi plogar och sandar. Handskottning sker av svåråtkomliga ställen som i trappor och vid port- entréer och liknande.   Vi tar hand om skottning av tak och rensning av istappar.