Redovisning och Bokslut

  • Vi tar hand om hela din löpande bokföring ända till bokslut så att du kan fokusera på din verksamhet.
  • Vi skapar rutiner och ger råd som gör din ekonomiadministration effektivare, säkrare och mer lönsam.
  • Vi hjälper dig upprätta årsbokslut och årsredovisning med tillhörande dokument som vi sedan lämnar till revisor och skatteverket. Du slipper stress och ångest och kan istället vara säker och stolt för resultatet.

Detta är något du som företagare är skyldig att upprätthålla enligt lag för vissa bolagsformer, bland annat Aktiebolag.