Bostadsrättsföreningens ekonomi

  • 1
  • 2
  • 3

I den ekonomiska förvaltningen ingår bland annat hyresavisering, bokföring, årsredovisning och budget. Med elektronisk attest av leverantörsfakturor via vår kundportal slipper föreningens kassör hantera pappersfakturor. Genom periodiserade kvartalsrapporter stämmer vi av utfall mot budget och uppdaterar likviditetsbudgeten. Vi gör månadsrapporter till den som önskar.

Rapporterna görs tillgängliga för styrelsen i vår kundportal. I budgeten jämför vi fastighetens kostnader inom ett antal områden med ett statistiskt urval av andra fastigheters kostnader. Det är ett sätt vi arbetar på för att se vilka områden som kan förbättras.