Betalningar

Den löpande bokföringen består till en betydande del av leverantörsfakturor, avgifter, hyror, olika utlägg och betalning av lån. Genom funktionerna i vår kundportal blir denna hantering enkel och säker.