Avgifter och hyror

Vi hjälper dig att hantera, kontrollera och planera din företagslikviditet. Reskontra arbetet är indelat i följande delar:

Avgifter

 • Upprätta effektiva och säkra rutiner för avgiftshantering
 • Registrering av kundprofiler med kredittider och kreditnivåer
 • Utställande och distribution av avi-avgifter
 • Dröjsmålsräntehantering

Kundreskontrahantering

 • Bokföringsunderlag
 • Rapportering
 • Underlag för Factoring
 • Bevakning av inbetalningar
 • Påminnelser och inbetalningsprognoser för att underlätta likviditetsplaneringen
 • Underlag till inkassokrav

Leverantörsfakturor

 • Upprätta effektiva och säkra rutiner för hantering av inkommande fakturor
 • Registrering av leverantörsprofiler med kredittider och kreditnivåer
 • Registrering av inkommande leverantörsfakturor

Leverantörsreskontra hantering

 • Bokföringsunderlag
 • Rapportering
 • Bevakning av utbetalningar