Konsultverksamhet

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för drift och underhåll av fastigheten, men ingen kräver att styrelsen själv ska hantera så komplexa projekt från start till mål. Tvärtom, att få sakkunning konsulthjälp är av stort värde. Det är väldigt viktigt att välja den som har bäst resurser och kompetens för att kunna hantera projektet med det bästa resultatet.

SMM konsulter har kompetens inom bygg, el, ventilation, värme, styr- och regler för UC. Vi är vana att vara det stöd som föreningen behöver med allt från rådgivning, upphandling, kontraktsskrivning under genomförande och besiktning av projektet, storleken kan variera.